☰ menu

Aktualności

 • KONFERENCJA - PSZCZELA WOLA 2022

  Szanowni Państwo.

  Zapraszamy na VII Międzynarodową Konferencję Pszczelarską w Pszczelej Woli.

   

  karta zgłoszenia uczestnictwa     ORAZ WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA ADRES:

   

  Stowarzyszenie na rzecz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

  Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice lub w formie elektronicznej sekretariat@pszczelawola.edu.pl

   

  w terminie do 31 stycznia 2022 roku.  telefon kontaktowy  81 562-80-76

   

  Konto bankowe   Nr 37 8685 0001 0134 3023 2000 0010

  z dopiskiem ,,VII Konferencja Pszczelarska’’

   

  Opłata za uczestnictwo za 3 dni - piątek - sobota - niedziela - wynosi 455zł

  Opłata zawiera noclegi , wyżywienie oraz materiały konferencyjne .

   

  Program konferencji

   

  Uwaga! 

  W konferencji mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające

  aktualny unijny certyfikat COVID w wersji papierowej z kodem QR lub elektronicznej.

  Certyfikat będzie sprawdzany u wszystkich osób biorących udział w konferencji.

  W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów

  nie będzie możliwości uczestnictwa w konferencji a opłata nie zostanie zwrócona!

 • Telefon kontaktowy

  - INFORMUJEMY ŻE TELEFON STACJONARNY

  ZOSTAŁ WYŁĄCZONY

  KONTAKT TYLKO TEL.  KOMÓRKOWY : 664 091 381

 • REFUNDACJE 2021

  REFUNDACJE  PROJEKTÓW 2021

  W  dniach 10-15 listopad - SPRZĘT

  W dniach 10-30 listopad  - LEKI I PSZCZOŁY

 • UWAGA - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

  Informacja w załączniku

 • Europejski Kongres Pszczelarski

   

  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń,

  będące oficjalnym partnerem 8 Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej,

  serdecznie zaprasza na pierwsze tego typu międzynarodowe wydarzenie pszczelarskie

  BEECOME 2021.

  European Beekeeping Congress BEECOME to jedno z największych wydarzeń europejskiej branży pszczelarskiej, od lat wspierane przez czołowe autorytety światowego pszczelarstwa. W tym roku, konferencja odbędzie się w całości za pośrednictwem łączy internetowych, umożliwiając udział w międzynarodowej konferencji każdemu pasjonatowi pszczelarstwa na świecie. Organizowana w dniach 20-21 listopada konferencja, to doskonała okazja do wzięcia udziału w dyskusji pomiędzy najbardziej wykwalifikowanymi naukowcami, stowarzyszeniami pszczelarskimi, przedstawicielami weterynarii oraz organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy z całej Europy. Beecome to odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie gospodarką pasieczną, a także wspólne podejście do problemów współczesnego pszczelarstwa pod okiem ekspertów. 
  Inicjatywa powstała w 2012 roku we Francji, jako odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie tematyką pszczelarską. Założycielami Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME są: Henry Clement - prezydent Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF), Etienne Bruneau - Centre Apicole de recherche et Information (CARI) oraz Karl-Rainer Koch - Eurpean Professional Beekeeper Association (EPBA).     

   

  W tym roku oficjalnym partnerem BEECOME 2021 jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, zajmujące stanowisko światowego lidera w produkcji sprzętu pszczelarskiego z dystrybucją w ponad 70 krajach. Firma niejednokrotnie została nagrodzona za swoją działalność oraz innowacyjne projekty w wielu prestiżowych konkursach. Podczas samej Apimondii, została wyróżniona wśród innych krajów łącznie 10 medalami. Jako marka z ponad 25-letnim stażem, posiada szerokie doświadczenie w organizacji wszelkiego rodzaju eventów branżowych, w tym także webinariów prowadzonych za pośrednictwem platformy internetowej. Organizacja wydarzenia BEECOME to dla firmy kolejne przedsięwzięcie mające na celu rozwój działalności o nowe projekty. Tym samym przypadający na listopad 2021 Europejski Kongres Pszczelarski, to także okazja do promocji naszego kraju na międzynarodowej arenie rynku pszczelarskiego. Ma to wyjątkowe znaczenie podczas obecnych starań Polski o organizację Apimondii 2025 na terenie kraju, w których czynny udział bierze także firma Łysoń. To właśnie wieloletnie doświadczenie na rynku zagranicznym, gwarantuje jakość przedsięwzięć podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, doskonale odnajdujące się w międzynarodowych relacjach.

  Dotychczas konferencja odbyła się we Francji, Rumunii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Austrii, gdzie spotkała się ze sporym zainteresowaniem, nie tylko hodowców pszczół ale także lokalnych i zagranicznych mediów. Każdorazowo program konferencji dostosowany został do obecnych problemów europejskiej gospodarki pasiecznej. Wśród poruszanych dotychczas tematów, znalazły się m.in.: fałszowanie produktów pszczelich, stosowanie pestycydów i inne problemy związane z intensywnym rolnictwem, integracja zapylaczy jako narzędzia kontroli, ochrona lokalnych ras pszczół,
  produkty pszczele - klucz do zachowania zdrowia - Api-odżywianie, Varroa destructor oraz inne zagrożenia w pasiece.

  W związku z istniejącą obecnie na świecie sytuacją pandemiczną, organizacja Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME zostanie w tym roku zmodernizowana pod kątem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2021 roku konferencji nie będzie towarzyszyła typowa wystawa sprzętu pszczelarskiego, a same wykłady zostaną przeprowadzone w formie on-line, zapewniając uczestnikom wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 

  Wśród prelegentów Beecome2021 znajdą się m.in. Dr. Peter Kozmus, Dr. Fani Hatjina,
  oraz Prof. Dr. Martin Giurfa, a także przedstawiciele polskiej kadry naukowej jak
  dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Anna Gajda czy dr hab. Dariusz Gerula, omawiający podczas poszczególnych prezentacji osobne problemy i zagadnienia dotyczące europejskiego rynku pszczelarskiego. 12 wykładów transmitowanych za pośrednictwem łączy internetowych, zostanie wzbogaconych dodatkowym klubem dyskusyjnym, mającym na celu wymianę informacji oraz doświadczenia pomiędzy uczestnikami konferencji. 

  Podczas tegorocznej Konferencji Pszczelarskiej zostaną poruszone podczas wykładów następujące tematy:

  dr Piotr Mędrzycki

  Ku prawdziwemu dobrostanowi pszczół – wspólny wysiłek nauki i praktyki

  Lotta Fabricius

  Wyniki badania B-RAP

  dr Piotr Semkiw

  Sektor pszczelarski w Polsce

  dr hab. Dariusz Gerula 

  Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce

  i jego perspektywy na przyszłość

  Etienne Bruneau 

  Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół 

  Prof. Dr. Martin Giurfa 

  Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową

  dr hab. Małgorzata Bieńkowska 

  Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę?

  lek. wet. Andrzej Bober 

  Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno ? Przepisy Unii Europejskiej (UE)

  i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie  i spoza UE.

  dr n. wet., lek. Wet. Anna Gajda  

  Choroby pszczół a zmiany klimatyczne

   

  PhD Daniela Laurino 

   

  Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina

   

  Dr. Fani Hatjina 

   

  Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji

  genotyp-środowisko

  Dr. Peter Kozmus

  Pszczelarstwo w Słowenii - przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jako że BEECOME to również inicjatywa promocji przedsiębiorstw oraz instytucji z zakresu branży pszczelarskiej,

  podczas wydarzenia zostaną udostępnione show-roomy,

  a więc wirtualne stoiska dla firm, umożliwiające uczestnikom prezentację własnej działalności oraz najnowszych możliwości technologicznych wspierających rozwój europejskiej gospodarki pasiecznej, w zamian za dotychczasową ekspozycje stacjonarną.

  Całe wydarzenie zostanie tłumaczone symultanicznie na język polski, angielski oraz rosyjski,

  umożliwiając tym samym uczestnictwo tysiącom pszczelarzy z całego świata.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Beecome 2021 – www.beecome2021.pl

   

 • FOTORELACJA Z OGNISKA 11-09-2021

 • WYKAZY HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH

   

   

 • Informacje !!!!

 • Zgłoszenie pasieki do gminy, miasta ......

 • NUMERY WETERYNARYJNE -RHD, SB

 • Twoje dane są u nas bezpieczne :)

  Karta informacyjna RODO 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIĄZEK PSZCZELARZY ZIEMI PRZEMYSKIEJ, przy ul. Mickiewicza 22, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: zpzp-przemysl@wp.pl,

  2.        Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych Administratora, w tym inicjowania i prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, czuwania nad jego prawidłowym rozwojem,  reprezentowania interesów pszczelarzy, organizacji szkoleń, wyjazdów, konkursów i realizacji projektów związanych z pszczelarstwem oraz w celu promocji działalności statutowej i informowania o podejmowanych inicjatywach. W przypadku wystawiania faktur  VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także w tym celu.

  3.        Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa, w tym z realizowanych programów i projektów.

  4.        Odbiorcami danych osobowych będą: firmy ubezpieczeniowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (w przypadku realizacji określonego programu/projektu), podmioty wspierające procesy księgowe i prawne.

  5.        Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania członkostwa, przez okres wynikający z realizacji programów/ projektów wsparcia, jak również przez czas wynikający z obowiązku archiwizowania dokumentacji. 

  6.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne) oraz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania  i przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO. 

  7.        W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby promocji działalności Administratora).

  8.        W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  9.        Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dobrowolnym (w zakresie udzielonej zgody) lub umownym, jednakże w zakresie realizacji umów, niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia stosownej umowy.  

  11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 • Dane do przelewów

  Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej
  ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl
  Tel. Kom. 664 091 381

  Nazwa banku:
  ING Bank Śląski
  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  Pytania  prosimy przesyłać e-mail na adres: 
  zpzp-przemysl@wp.pl    

VMD Script logo