☰ menu

Aktualności

 • Nowe działania 2022/23

  Informacja ze spotkania przedstawicieli PZP z Panem Premierem Kowalczykiem z dnia 20 września 2022 r. – prosimy o zapoznanie się osób, chcących korzystać z dofinansowań

  W dniu 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Henrykiem Kowalczykiem. Z ramienia Polskiego Związku Pszczelarskiego w spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Dylon, prezydent PZP oraz Stanisław Ból, wiceprezydent PZP. W rozmowach przedstawicieli PZP wspierał Pan Grzegorz Lorek, poseł na sejm RP oraz Pan Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych związków Producentów Rolnych, której PZP jest organizacją członkowską.

  Wśród poruszonych tematów znalazło się podziękowanie dla pana Lecha Kołakowskiego, sekretarza stanu w MRiRW. Dzięki dobrej współpracy pszczelarze będą mogli brać udział w pracach inspekcji weterynaryjnej jeśli zajdzie taka potrzeba. Wierzymy, że uda się dzięki temu zahamować rozwój chorób, szybciej usuwać tereny zapowietrzone itp. Rozporządzenie uchwalone 27 lipca 2022 r. weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.

  Najważniejszym problemem była tematyka związana z Planem Strategicznym WPR i działaniami interwencji w sektorze pszczelarskim. Organizacje pszczelarskie cały czas nie mają wiedzy, jak będzie wyglądał cały mechanizm, nie są znane Warunki. Wiadomo, że wszystko ma ruszyć 1 stycznia 2023 r., lecz nikt nie wie, na który dzień organizacje mają zbierać dane o zazimowanych rodzinach pszczelich oraz zapotrzebowanie na kolejny rok na sprzęt pszczelarski (i jaki), pszczoły, pakiety, odkłady czy leki. Otrzymujemy informacje szczątkowe.

  Na dzień dzisiejszy wiadomo jedynie, iż każdy pszczelarz będzie musiał uzyskać numer identyfikacyjny EP, czyli każdy musi ubiegać się o wpis do ewidencji producentów posiadany przez ARiMR, obojętnie czy będzie wnioski składał indywidualnie, czy za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. Jest to naszym zdaniem krzywdzące dla pszczelarzy, którzy nadal będą rozliczać się poprzez organizacje pszczelarskie, szczególnie ci najstarsi i ci, którzy posiadają mało rodzin pszczelich. Zdaniem PZP po to organizacje pszczelarskie miały założone numery EP, żeby nie musieli tego robić pszczelarze indywidualnie. Pszczelarz, który nie korzysta z dopłaty de minimis do przezimowanej rodziny pszczelej, nie powinien mieć obowiązku posiadania numeru EP. To kolejne działanie, które ograniczy udział pszczelarzy korzystających z interwencji i wykluczy tych, którzy nie mają siły lub możliwości, żeby taki numer EP uzyskać, szczególnie najstarsi pszczelarze. Wpłynie to niekorzystnie w głównej mierze na kwestię leczenia pszczół.

  Ponadto dla organizacji pszczelarskich powinien być przewidziany tzw. „okres przejściowy”, w którym będzie można wnioski składać przez internet oraz w formie papierowej.

  Pan Premier przyznał przedstawicielom PZP rację i postanowił pochylić się nad problemem. Warunki udziału powinny być klarowne i przekazane organizacjom jak najszybciej. Jego zdaniem pszczelarstwo i specyfika roku pszczelarskiego, jak również często wiek pszczelarzy zasługują na indywidualne podejście do sprawy.

  Na koniec przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego poruszyli z panem premierem kwestię podniesienia stawki pomocy finansowej do przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie analizuje możliwość podwyższenia stawki pomocy, a Pan Premier wierzy, że już wkrótce będzie mógł nam przekazać dobrą wiadomość.

  Informacja przekazana przez PZP

 • ZAMÓWIENIA

  PRZYJMUJEMY WSTĘPNIE ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT I PRZYCZEPY.

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BIUREM

 • SAYROP / PASZA DLA PSZCZÓŁ

  MAMY !!!!

  syrop  dla pszczół z ziołami -   !!!!!

  .... zapraszamy !!!!

  Mamy dużo , zaopatrzymy was wszystkich

  TEL: 664 091 381

 • NOWE PROJEKTY 2022/23

  W związku z wieloma zapytaniami odnośnie wniosków zapotrzebowania na sezon 2022/2023,

  chcielibyśmy poinformować, że na chwilę obecną nie zostały jeszcze opublikowane

  nowe warunki wsparcia rynku produktów pszczelich.

  OD TERAZ  (20-09-2022)  PRZYJMUJEMY wnioski na zakup

  sprzętu pszczelarskiego i gospodarki wędrownej, zakup pszczół i leków na rok 2022/23 .

  Jak tylko ukażą się nowe warunki to poinformujemy Państwa o tym.

  Informacje ukażą sie na naszej stronie internetowej   www.zpzp.pl

  oraz profilu na Facebooku " Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej " proszę sobie dodać do ulubionych .

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 664 091 381 lub e-mail:   zpzp-przemysl@wp.pl

 • FACEBOOK-profil Związku

  Mamy swój profil na Facebooku
  ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA
  "Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej "
   
   
 • BADANIA MIODU

 • Wykaz Hodowców pszczół

  Aktualny wykaz hodowców pszczół można pobrać
  ze strony Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
  w dziale Hodowla
 • Kalendarz biodynamiczny 2022

  W załączniku przedstawiamy kalendarz do pobrania .

 • Zgłoszenie pasieki

  W załączeniu podajemy do druku formularz

  ZGŁOSZENIE MIEJSCA STACJONOWANIA PASIEKI na rok 2022.

 • POMOC DLA PSZCZELARZY

  Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do pana premiera z prośbą o zwiększenie w roku bieżącym kwoty na pomoc finansową

  z tytułu dopłaty do przezimowanej rodziny pszczelej oraz z wnioskiem o podniesienie stawki pomocy finansowej de minimis.

  Prośba o poparcie postulatów pszczelarzy została skierowana również do Pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Poniżej załącznik

 • Nowość

                                                  Nowy produkt  do leczenia warrozy

  formmic cz1

   

 • Składki 2022

  Informujemy że wysokość składek na rok 2022 wynosi:

  Składka członkowska - 40zł

  składka ulowa - 3zł / 1 ul

  ubezp. OC - 8zł do 60 uli

  WZÓR  na 20 uli (20x3zł=60zł )

  40zł + 60 zł +8 zł = 108 zł składka za cały rok.

  Termin opłacania składek to 30 kwietnia 2022r

  W tytule przelewu proszę podać imię nazwisko i NUMER TELEFONU !!!!!!!

  >Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej   ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl

  >Nazwa banku, ING Bank Śląski  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  PROSIMY WSZYSTKICH PSZCZELARZY
  O AKTUALIZACJĘ NUMERÓW TELEFONÓW

   KONTAKT DO BIURA TYLKO

  TEL.  KOMÓRKOWY : 664 091 381

  Prosimy oprzekazywanie tej informacji innym pszczelarzom .

   

   

   

 • Telefon kontaktowy

   INFORMUJEMY ŻE TELEFON

  STACJONARNY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY

  KONTAKT TYLKO TEL.  KOMÓRKOWY

  Tel:  664 091 381

 • UWAGA - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

  Informacja w załączniku

 • FOTORELACJA Z OGNISKA 11-09-2021

 • WYKAZY HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH

   

   

 • Informacje !!!!

 • Zgłoszenie pasieki do gminy, miasta ......

 • NUMERY WETERYNARYJNE -RHD, SB

 • Twoje dane są u nas bezpieczne :)

  Karta informacyjna RODO 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIĄZEK PSZCZELARZY ZIEMI PRZEMYSKIEJ, przy ul. Mickiewicza 22, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: zpzp-przemysl@wp.pl,

  2.        Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych Administratora, w tym inicjowania i prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, czuwania nad jego prawidłowym rozwojem,  reprezentowania interesów pszczelarzy, organizacji szkoleń, wyjazdów, konkursów i realizacji projektów związanych z pszczelarstwem oraz w celu promocji działalności statutowej i informowania o podejmowanych inicjatywach. W przypadku wystawiania faktur  VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także w tym celu.

  3.        Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa, w tym z realizowanych programów i projektów.

  4.        Odbiorcami danych osobowych będą: firmy ubezpieczeniowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (w przypadku realizacji określonego programu/projektu), podmioty wspierające procesy księgowe i prawne.

  5.        Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania członkostwa, przez okres wynikający z realizacji programów/ projektów wsparcia, jak również przez czas wynikający z obowiązku archiwizowania dokumentacji. 

  6.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne) oraz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania  i przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO. 

  7.        W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby promocji działalności Administratora).

  8.        W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  9.        Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dobrowolnym (w zakresie udzielonej zgody) lub umownym, jednakże w zakresie realizacji umów, niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia stosownej umowy.  

  11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 • Dane do przelewów

  Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej
  ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl
  Tel. Kom. 664 091 381

  Nazwa banku:
  ING Bank Śląski
  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  Pytania  prosimy przesyłać e-mail na adres: 
  zpzp-przemysl@wp.pl    

VMD Script logo