☰ menu

Aktualności

 • WYJAZD DO STRÓŻY

  3 lipca 2022  Biesiada u Bartnika

  Stróże koło Nowego Sącza,

  ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA WYJAZD

  TEL: 664 091 381

  Każdego roku pierwszy weekend lipca to dla pszczelarzy znajoma i długo oczekiwana data.

   Już od ponad 30 lat firma Sądecki Bartnik konsekwentnie zaprasza wszystkich do Stróż  

   koło Nowego Sącza na „Biesiadę u Bartnika”.

  Będą spotkania, zabawy, kiermasze, wystawy, prelekcje i występy.

  Niedzielne biesiadowanie rozpocznie się od wystąpienia gospodarza - Janusza Kasztelewicza.

  Na licznych stoiskach można będzie skosztować   

    i nabyć miody naturalne oraz pitne.

  Dla pszczelarzy będą liczne stoiska z literaturą fachową, sprzętem pszczelarskim,

    matkami pszczelimi i węzą.

   Na milusińskich czeka specjalny plac zabaw i inne atrakcje .

 • INTEGRACJA ! ! !

  Zapraszamy wszystkich pszczelarzy na

  ognisko pod Kopcem Tatarskim w Przemyślu

  w dniu 30 kwietnia 2022r od godziny 15.00

  Zapewniamy kiełbaski i doskonałą zabawę.

  Powitajmy sezon pszczelarski z przytupem  ,

  spotkajmy się bez względu na pogodę,

  pobiesiadujmy i porozmawiajmy

  BĄDŹMY RAZEM !!! ZAPRASZAMY !!!

  jeśli chcesz przynieść coś ze sobą nic nie stoi na przeszkodzie !

  Zapraszamy serdecznie!  Tel kontaktowy 664 091 381

 • wystawa

  Szanowni Państwo,

  Wydział Promocji i Kultury oraz Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” z Cisnej zapraszają stowarzyszenia i organizacje turystyczne, kulturalne, artystów, twórców ludowych, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców naturalnej żywności oraz wszystkich chętnych do udziału w Jarmarku w ramach imprezy I Dzień Bieszczadzki „Przystanek Przemyśl”, który odbędzie się w dniu 22 maja 2022 r. w godz. 11.00 – 19.00 na Rynku Starego Miasta.

  Udział wystawców jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają namioty wystawiennicze

  i stragany (ilość ograniczona). Szczegółowych  informacji udziela: Wydział Promocji i Kultury, Urząd Miejski, Rynek 1, tel. 16 678 31 70, e-mail: turysta@um.przemyśl.pl.

  W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który należy przesłać do dnia 9 maja br. oraz wstępny program imprezy zachęcając do udziału.

  Z poważaniem

  Anna Gremska

  Wydział Promocji i Kultury Urząd Miejski w Przemyślu

  Rynek 1, tel. 16 678 31 70

   

 • MATKI I ODKŁADY

  ZAPISY NA ODKŁADY W BIURZE ZPZP

  Tel: 664 091 381

  WPŁATY TYLKO NA KONTO ZWIĄZKU

  ING Bank Śląski  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  W TYTULE PRZELEWU  - OPISAĆ - PRZYKŁAD  :


   5 X ODKŁAD ramka WIELKOPOLSKA

 • ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA LEKI

  Zapraszamy do zapisów na leki dla pszczół

  W ofercie na rok 2022 :

  Apiwarol -25tbl/1opakowanie  - 57zł

  Baywarol -4paski/1opakowanie - 19zł

  Apivar 10pasków/ 1 opakowanie -5uli - 65zł

  Biowar500 10 pasków/ 1 opakowanie -5uli- 69zł

  Varromed 555ml-111zł

  Oxybee- 170zł

  Formiprotect -10uli -243zł

  TERMIN PŁATNOŚCI  DO 10 MAJA 2022r !!!!!!!

  PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE TEJ WIADOMOŚCI PSZCZELARZOM !!!!!!

  Leki do zwalczania Varoa destructor zarejestrowane w Polsce, podlegające refundacji udzielonej przez KOWR.

  1. Apivar – substancja czynna Amitraza 500 mg – 10 pasków / 5 rodzin / 2 paski na rodzinę

  2. Oxybee – substancje czynne : kwas szczawiowy, Glicerol, Olejki ziołowe – płyn opakowanie 888 ml / 16 rodzin / max 54 ml

  3. Varromed – substancje czynne: Kwas mrówkowy, Kwas szczawiowy, Propolis, Olejki ziołowe

   Płyn op. 555 ml / wydajność wiosną dla 37 rodzin – koniec lata/ jesienią dla 12 rodzin przy jednokrotnym podawaniu leku / w roku zaleca się podawać od 3 do 9 razy w zależności od porażenia Warrozą.

  4. Polyvar Yellow – substancja czynna Flumetryna – 10 pasków / 5 rodzin / 2 paski na rodzinę –

  5. Apiguard – substancja czynna Tymol – 10 tacek na 5 rodzin / 2 tacki na rodzinę

  6. Biowar 500 – substancja czynna Amitraza 500 mg – opakowanie 10 pasków – dla 5 rodzin / 2 paski na rodzinę

  7. Thymovar – substancja czynna Tymol – opakowanie 10 pasków / po 2 paski na rodzinę / dla 5 rodzin

  8. Apilife Var – substancje czynne Tymol, Olejek eukaliptusowy, Kamfora, Lewomentol – opakowanie ma 2 płytki wystarczają dla 0,5 rodziny / na 1 rodzinę potrzebne 2 opakowania na jedną rodzinę pszczół.

  9. Apiwarol – substancja czynna Amitraza – opakowanie 25 tabletek dla 5 rodzin

  10. Bayvarol – substancja czynna Flumetryna – opakowanie na 1 rodzinę 4 paski

   

 • UMOWY NA ZAKUP SPRZĘTU I LAWET 2022

  ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW

  NA ZAKUP SPRZĘTU do 31-03-2022 ORAZ LAWET do 30-04-2022

  Pszczelarze zgłaszający się do podpisania umowy

  proszę przynieść decyzję RHD lub SB 2X kserokopię

  oraz szczególowy wykaz sprzętu wraz z aktualną ceną netto.

  W razie pytań proszę dzwonić  tel:  664 091 381

   

 • INTEGRACJA -

  Zapraszamy wszystkich pszczelarzy na

  ognisko pod Kopcem Tatarskim w Przemyślu

  w dniu 30 kwietnia 2022r od godziny 15.00

  Zapewniamy kiełbaski i doskonałą zabawę.

  Powitajmy sezon pszczelarski z przytupem  ,

  spotkajmy się bez względu na pogodę,

  pobiesiadujmy i porozmawiajmy

  BĄDŹMY RAZEM !!! ZAPRASZAMY !!!

  jeśli chcesz przynieść coś ze sobą nic nie stoi na przeszkodzie !

  Zapraszamy serdecznie!  Tel kontaktowy 664 091 381

  Prosimy o potwierdzenie przybycia.

   

 • Kalendarz biodynamiczny 2022

  W załączniku przedstawiamy kalendarz do pobrania .

 • Wykaz Hodowców pszczół

  Aktualny wykaz hodowców pszczół można pobrać
  ze strony Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
  w dziale Hodowla
 • Zgłoszenie pasieki

  W załączeniu podajemy do druku formularz

  ZGŁOSZENIE MIEJSCA STACJONOWANIA PASIEKI na rok 2022.

 • Umowy 2022

  Szanowni Państwo ,

  informujemy że dzisiaj otrzymaliśmy umowy z KOWR do podpisu.

  Podpisane, odesłane, mamy nadzieję, że za kilka dni otrzymamy informację zwrotną,

  że Dyrekcja KOWR też podpisała i i będzie można ruszać z realizacją.

 • Pomoc de minimis od 1 kwietnia 2022r.

  Pomoc dla pszczelarzy - nabór 2022

  ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy.

  Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

  Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

  ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

  Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

   

  Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zf  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

  Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

  Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

  Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, tj. 1 kwietnia 2022 r.

  Do wniosku, należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

  KWOTA POMOCY

  Stawka pomocy, wynosi 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

  Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

  Budżet programu: 35,5 mln zł.

  W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

  UDZIELANIE POMOCY

  Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

  Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  Podstawa prawna

  § 13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

 • Nowość

                                                  Nowy produkt  do leczenia warrozy

  formmic cz1

   

 • POMOC DLA PSZCZELARZY

  Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do pana premiera z prośbą o zwiększenie w roku bieżącym kwoty na pomoc finansową

  z tytułu dopłaty do przezimowanej rodziny pszczelej oraz z wnioskiem o podniesienie stawki pomocy finansowej de minimis.

  Prośba o poparcie postulatów pszczelarzy została skierowana również do Pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Poniżej załącznik

 • Składki 2022

  Informujemy że wysokość składek na rok 2022 wynosi:

  Składka członkowska - 40zł

  składka ulowa - 3zł / 1 ul

  ubezp. OC - 8zł do 60 uli

  WZÓR  na 20 uli (20x3zł=60zł )

  40zł + 60 zł +8 zł = 108 zł składka za cały rok.

  Termin opłacania składek to 30 kwietnia 2022r

  W tytule przelewu proszę podać imię nazwisko i NUMER TELEFONU !!!!!!!

  >Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej   ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl

  >Nazwa banku, ING Bank Śląski  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  PROSIMY WSZYSTKICH PSZCZELARZY
  O AKTUALIZACJĘ NUMERÓW TELEFONÓW

   KONTAKT DO BIURA TYLKO

  TEL.  KOMÓRKOWY : 664 091 381

  Prosimy oprzekazywanie tej informacji innym pszczelarzom .

   

   

   

 • Telefon kontaktowy

   INFORMUJEMY ŻE TELEFON

  STACJONARNY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY

  KONTAKT TYLKO TEL.  KOMÓRKOWY

  Tel:  664 091 381

 • UWAGA - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

  Informacja w załączniku

 • FOTORELACJA Z OGNISKA 11-09-2021

 • WYKAZY HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH

   

   

 • Informacje !!!!

 • Zgłoszenie pasieki do gminy, miasta ......

 • NUMERY WETERYNARYJNE -RHD, SB

 • Twoje dane są u nas bezpieczne :)

  Karta informacyjna RODO 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIĄZEK PSZCZELARZY ZIEMI PRZEMYSKIEJ, przy ul. Mickiewicza 22, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: zpzp-przemysl@wp.pl,

  2.        Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych Administratora, w tym inicjowania i prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, czuwania nad jego prawidłowym rozwojem,  reprezentowania interesów pszczelarzy, organizacji szkoleń, wyjazdów, konkursów i realizacji projektów związanych z pszczelarstwem oraz w celu promocji działalności statutowej i informowania o podejmowanych inicjatywach. W przypadku wystawiania faktur  VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także w tym celu.

  3.        Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa, w tym z realizowanych programów i projektów.

  4.        Odbiorcami danych osobowych będą: firmy ubezpieczeniowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (w przypadku realizacji określonego programu/projektu), podmioty wspierające procesy księgowe i prawne.

  5.        Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania członkostwa, przez okres wynikający z realizacji programów/ projektów wsparcia, jak również przez czas wynikający z obowiązku archiwizowania dokumentacji. 

  6.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne) oraz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania  i przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO. 

  7.        W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby promocji działalności Administratora).

  8.        W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  9.        Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dobrowolnym (w zakresie udzielonej zgody) lub umownym, jednakże w zakresie realizacji umów, niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia stosownej umowy.  

  11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 • Dane do przelewów

  Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej
  ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl
  Tel. Kom. 664 091 381

  Nazwa banku:
  ING Bank Śląski
  Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

  Pytania  prosimy przesyłać e-mail na adres: 
  zpzp-przemysl@wp.pl    

VMD Script logo