☰ menu

Informacje !!!!

Informujemy członków ZPZP ,

że ustalone wysokości składek i ubezpieczenia należy opłacić

w  Związku Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej przy ul. Mickiewicza 22 w Przemyślu

  do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

Wpłaty na matki, odkłady i leki na rok 2019/20 przyjmujemy  do 30 kwietnia 2020r.

Istnieje możliwość wpłat na konto bankowe po wcześniejszym uzgodnieniu tego z biurem ZPZP

Nazwa banku:    ING Bank Śląski   Nr konta: 72 1050 1562 1000 0090 3014 9265

W sezonie 2019/20 skorzystamy z programów wsparcia

Sprzęt pszczelarski –tylko pszczelarze z numerem  RHD/SB*

Pszczoły- Matki i odkłady- wszyscy pszczelarze

Leki – wszyscy pszczelarze

Badania miodu- tylko pszczelarze z numerem  RHD/SB*

Gospodarka wędrowna - tylko pszczelarze z numerem  RHD/SB*

*  -RHD –Rolniczy Handel Detaliczny

    - SB   – Sprzedaż Bezpośrednia

 Wszelkich informacji udzielamy w biurze Związku   oraz pod numerem tel. 664 091 381

Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej
ul. Mickiewicza  22, 37-700 Przemyśl
Kom. 664 091 381

VMD Script logo