☰ menu

ZAPROSZENIE NA ZJAZD 2022

W ZWIĄZKU Z REMONTEM W HALI POSIR
ZMIENIAMY MIEJSCE ZEBRANIA ...............

HOTEL ACCADEMIA

 PRZEMYŚL ul. Wyb. M. J. Piłsudskiego 4

Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej

ZAPROSZENIE

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zarząd Związku Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na

podstawie statutu Związku &20 pkt 3c zwołuje:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 które odbędzie się  w dniu 04 grudnia 2022r ( niedziela)  o godz. 10.00 

 w  Przemyślu Hotel Accademia ul. Wyb M J Piłsudsjkiego 4

Zebranie poprzedzi Msza  św.  która odbędzie się o godz. 8.30

w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela ul. Zamkowa 3 w Przemyślu

Prosimy o przygotowanie i złożenie słoika miodu jako daru ołtarza.

Porządek zebrania  :

 1. Otwarcie zebrania
 2. Prelekcja
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarzy zebrania (dwóch)
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności zarządu ZPZP
 7. Sprawozdanie finansowe    
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10.   Udzielenie absolutorium Zarządowi ZPZP
 11.   Dyskusja i wolne wnioski
 12.  Poczęstunek  

Jednocześnie informujemy członków ZPZP , że ustalone wysokości

składek i ubezpieczenia należy opłacić w biurze ZPZP ul. Mickiewicza 22

w Przemyślu  do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Opłaty za matki, odkłady i leki na rok 2023 przyjmujemy do 30 kwietnia 2023r.

Wszystkie informacje podawane są na bieżąco na naszej stronie internetowej  www.zpzp.pl

 

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Związku ul. Mickiewicza 22 w Przemyślu

i pod numerem tel. 664 091 381

 

                                                     

                                                        ZARZĄD

 

VMD Script logo